NAZIVDRABALU - Održivo korištenje dravskog bazena (Drava Basin Altered Land Use – DRABALU)
UKUPNA VRIJEDNOST
: 265.040,00 EUR
UDIO OPĆINE PITOMAČA:  90.040,00 EUR od toga 85% financira EU
TRAJANJE: 10/2011  - 1/2013
GLAVNI NOSITELJ: Južno zadunavska uprava za vode Pecs
PARTNERI:  Općina Pitomača, Ormansag zaklada
PRIDRUŽENI PARTNERI:
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije
- Nacionalni park Dunav – Drava.


OPISNO

         Projekt DRABALU - Održivo korištenje dravskog bazena sufinanciran je iz IPA prekograničnog programa Mađarska - Hvatska 2007-2013. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 265.040,00 EUR, od čega je Europska unija sufinancirala 85%. Općinski udio u navedenom projektu iznosio je 90.040,00 EUR.

Vodeći partner je bila Južno zadunavska uprava za vode Pecs, projektni partner uz Općinu Pitomača je bila i zaklada Ormansag, a pridruženi partneri su bili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Nacionalni park Dunav – Drava.

Projekat je nastao zbog hidrološkog aspekta starog toka rijeke Drave koji karakteriziraju vrlo mali protoci i nestalan vodni režim, čime je proteklih godina dolazilo do situacija u kojima je kompletan biljni i životinjski svijet bio ugrožen. Stoga je Virovitičko-podravska županija 2008. godine izradila Studiju revitalizacije područja Križnice koja je definirala sadašnje stanje ovog prostora, te predložila mjere za revitalizaciju istog. Upravo su nas rezultati i mjere studije ponukale da krenemo korak dalje, u ishođenje potrebne dokumentacije koja bi nam omogućila da se ovo područje razvija u skladu sa izrađenom studijom, koja bi definirala potrebne mjere revitalizacije s ciljem očuvanja rijetkih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja na području Križnice, te stvaranja boljih hidroloških i ekoloških uvjeta, koji bi doveli do očuvanja i poboljšanja cjelokupnog stanja prostora koji predstavlja veliki potencijal za razvoj ruralnog i ekološkog turizma.

Provedba mjera revitalizacije sastojala bi se od uređenja vodnih površina prekopavanjem kanala, krčenjem šumske vegetacije, izmuljivanjem, čišćenjem močvarne vegetacije, te izgradnjom hidrotehničkih objekata i biljnog uređaja. Time bi se riješio problem sedimenta, uspostavio normalan vodni režim, osigurao dotok svježe vode u staru Dravu, te spriječio unos nutrijenata i sedimenta u vodotok.

Tijekom 16-mjesečne implementacije, izrađeno je pet mađarskih i jedna hrvatska studija no iako je projekat završio mišljenja smo da završetak ovog projekta predstavlja ujedno i početak novih aktivnosti koje će stvoriti uvjete za realizaciju svega navedenog u studiji. Nominiranje predmetnih radova u neki od fondova Europske unije biti će slijedeći korak u provedbi cjelokupnog projekta revitalizacije područja Križnice.


Letak o projektu možete preuzeti ovdje.Aktualno

Informativan radionica za Mjeru ruralnog razvoja za mlade
Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2018.
Festival proljeća PITOMAČA 2018

Tko je online

Imamo 94 gostiju i nema članova online