2018. godina

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2018. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2018. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

 

2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača.
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača.
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača.
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

 

2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

 

2015. godina

Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Knjižnica i čitaonica, Pitomača