Betlehemsko svijetlo stiglo u prostorije Općine Pitomača

IMG 7164

Općinski načelnik Željko Grgačić primio je svjetlo od članova Odreda izviđača “Bilogorci” iz Sedlarice.

Betlehemsko svjetlo je predano kao simbol Božje ljubavi, mira, dobrote i prijateljstva među ljudima sa željom da uđe u sve domove, sva srca, da dopre do svih ljudi dobre volje.
Donošenju Betlehemskog svjetla u veliku vijećnicu Općine Pitomača, uz općinskog načelnika Željka Grgačića, bili su prisutni i svi djelatnici Općine Pitomača.

Betlehemsko svjetlo je jedini otvoreni plamen koji se može voziti avionom i ta poruka mira dosad nije naišla ni na kakvu zapreku.

[g-gallery gid=”3281″]