Sklopljen Ugovor o provedbi projekta ‘Zeleno srce Podravine’

Općina Pitomača sklopila je Ugovor o bespovratnim sredstvima (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.07.0091) s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta naziva „Zeleno srce Podravine“ koji se financira u okviru Provedbe Programa  izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Zaštita okoliša i održivost resursa.

Projekt „Zeleno srce Podravine“ provodi Općina Pitomača na području općine Pitomača i općine Špišić Bukovica. Uz Općine u provedbi projekta sudjeluju još i Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, Osnovna škola August Cesarec Špišić Bukovica, Dječji vrtić Potočnica Pitomača, Komunalno Pitomača d.o.o. i Flora Vtc d.o.o. Virovitica.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 299.944,54 kuna, a bespovratna sredstva iznose 254.952,62 kune što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Trajanje projekta je 15 mjeseci, a projektni prijedlog izradila je tvrtka Draft d.o.o. u suradnji s Općinom Pitomača.

Provedbom projekta želi se riješiti problem nedovoljne informiranosti građana o načinu razvrstavanja otpada, ali i drugim mogućnostima poput ponovne upotrebe predmeta ili zašto je važno racionalnije kupovati. Cilj projekta je podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš. Ciljna skupina u projektu su svi stanovnici s područja koje se obuhvaća projektom, žene, djeca, muškarci, umirovljenici, turisti, mladi, odgojno-obrazovno institucije.

Projektom će se provesti 11 projektnih aktivnosti, održat će se radionice, obilježavati datumi vezani za zaštitu okoliša, održavati natjecanja u školi u izradi kreativnih stvari od prethodno sakupljenog otpada, izradit će se web stranica i mobilne aplikacije. Aktivnosti su namijenjene raznim dobnim skupinama s većim naglaskom na djecu. Također, zaposliti će se i projektni asistent za potrebe organizacije i provedbe aktivnosti te potrebe promocije projekta.

logo op kk

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača.