Obavijest za javnost o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 13. sjednici, koja je održana dana 17. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača.

Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 2. Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača.

Detaljne informacije o tijeku postupka izrade mogu se zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomča, Odsjek za prostorno uređnje i komunalne poslove.

Obavijest za javnost možete pogledat ovdje.
Odluka  o Izradi III. izmjena i dopuna UPU-a možete pogledati ovdje.