Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

U ponedjeljak 17. prosinca 2018. godine u prostorijama Općine Pitomača, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili tridesetak predloženih odluka.

Najvažnija među njima svakako je donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu u visini od 39,732 milijuna kuna i projekcija za 2020. i 2021. godinu, što predstavlja najveći iznos proračuna do sada. Razlog ovako visokog proračuna ugovoreni su brojni općinski projekti koji su u izvođenju ili će se realizirati tijekom 2019. godine (Preradović & Csokonai, Izgradnja reciklažnog dvorišta, Centar za posjetitelje Križnica, Igraonica sreće, Vrijedne ruke pomoći, Zeleno srce Podravine…).

Uz proračun Općinski su vijećnici prihvatili i Odluku o izvršavanju proračuna i sve pripadajuće proračunske programe (korištenje sredstava socijalne skrbi, održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa…).

Doneseni su i financijski planovi svih općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić), a dana je i suglasnost u postupku donošenja odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (Zlatko vl. Zlatko Jakupec iz Pitomače, Kograd vl. Ivak Kostelac iz Kladara, Dent d.o.o. Pitomača) te izvođenje radova na uređenju Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači (Komfort d.o.o. Zagreb).

Još na početku sjednice Općinski su vijećnici prihvatili i predložene III. Izmjene i dopune općinskog proračuna za 2018. godinu (smanjenje za 7,837 milijuna kuna na iznos od 30,690 milijuna kuna prihoda zbog neostvarenja planiranih pozicija pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, budući za neki od odobrenih projekata nisu refundirana utrošena financijska sredstva (Preradović & Csokonai, multimedijalno opremanje rodne kuće Petra Preradovića…), dok su neki tek započeli s realizacijom (Reciklažno dvorište, Igraonica sreće…).

Podijeli...
Back to top
Skip to content