Savjet mladih Općine Pitomača sudjelovao na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih

savjet naslov pula
Cilj konferencije bio je jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.
U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz područja rada s mladima doprinijeli su kvaliteti programa i rasprava na Konferenciji. Ipak, najveći fokus bio je na samim članovima savjeta mladih koji su zajedničkim radom na temelju primjera dobre prakse iznjedrili konkretne rezultate Konferencije koji će biti korisni za naš svakodnevni rad.