Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

Sinoć (u četvrtak, 24. siječnja 2019.) je u općinskoj vijećnici Općine Pitomača, pod predsjedanjem Rikarda Bakana, održana 14. sjednica Općinskog vijeća.

Općinski su vijećnici tijekom aktualnog sata najviše raspravljali o novoj cijeni odvoza komunalnog otpada, da bi nakon toga, a radi usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu donijeli nove općinske odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, čija se visina za žitelje općine Pitomača uglavnom neće mijenjati.

Prihvaćeno je i nekoliko izvješća o izvršenju općinskih programa za 2018. godinu (izvješće o izvršenju programa gradnje odnosno održavanja komunalne infrastrukture, utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, šumskog doprinosa i spomeničke rente).

Donesena je i Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača, na 150,00 kuna određena je visina paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Drago Britvić, a na samom kraju sjednice i predloženi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača.