Zeleno srce Podravine: Počele projektne aktivnosti

Općina Pitomača počela je s provedbom aktivnosti u sklopu projekta “Zeleno srce Podravine.”

U sklopu projekta na Radio Pitomači započeli su emitirati informativne spotove, a krenula je i podjela letaka i brošura građanima.

Provedbom obrazovno–informativnih aktivnosti, cilj ovog projekta je osvijestiti cijeloukupnu populaciju općina Pitomača i Špišić Bukovica o održivom gospodarenju otpadom. Građani će dobiti priliku naučiti više o vrstama otpada, recikliranju i utjecaju otpada na okoliš, i to na edukativan i zabavan način.

Osvještenije gospodarenje nastalim otpadom na području naših općina i poduzimanje mjere za spriječavanje njegovog nastanka i pravilnog razvrstavanja i prikupljanja trebalo bi smanjiti čovjekov štetni utjecaj na okoliš, ali i omogućiti svim našim građanima znatne uštede.

Također, počele su pripreme za ostale aktivnosti, nabava materijala, opreme i sadnica za radionice, natjecanja i obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša.

Čuvajmo naš okoliš, učinimo Podravinu čišćom, zelenijom i zdravijom!

 

logo op kk

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača.