Izborna skupština Lovačkog društva Fazan: Vraćen dom na Banovu brodu

U nedjelju, 17. ožujka 2019. Lovačka udruga „Fazan“ Pitomača održala je izbornu godišnju skupštinu u Lovačkoj kući u Velikoj Črešnjevici.

Izvještaj o radu za proteklu godinu i izvještaj Upravnog odbora podnio je predsjednik Darko Pavleković. Iznio je da broje 63 aktivna, četiri pasivna, dva pridružena i jedna počasna članica.

Radovi u lovištu odvijali su se prema lovno-gospodarskoj osnovici, a izvršenjem i nadzorom su rukovodili predsjednik i lovnik udruge. Pohvalili su se da su održali pet kvalitetnih radnih akcija i zasadili 7 hektara poljoprivrednog zemljišta za prehranu divljači.

Lovna inspekcija u nadzoru dokumentacije i kontroli lovišta pohvalila je rad udruge, rekavši da su pozitivan primjer ostalima u gospodarenju lovištem. U prošloj godini imali su prijavljena četiri štetna događaja – naleta vozila na krupnu divljač. Dvije štete odradili su sa osiguravajućom kućom Sava, a druge dvije štete naleta vozila na krupnu divljač Jadranskim osiguranjem. Procese su okončali sudskim nagodbama.

U protekloj godini radili su na uređenju lovačke kuće i okućnice u Velikoj Črešnjevici. Ishodili su povrat iz državnog vlasništva lovačkog doma Banov brod i upisali ga u zemljišnim knjigama kao vlasništvo 1/1.

Financijsko izvješće i Plan rada za 2020. godini iznijela je tajnica Ivana Erhatić. Lovnik Davor Gašparec podnio je izvješće za proteklu godinu. Štete na poljoprivrednim kulturama bile su minimalne. Poštuju u cijelosti naredbu Ministarstva poljoprivrede o mjerama za sprečavanju ulaska virusa afričke svinjske kuge u RH i naredbu o smanjenju brojnog stanja divljači, divljih svinja. Sveukupno odstrijelili su 87 komada svinja divljih. Kod obične srne izlučeno je 32 komada.

Pravilnim gospodarenjem lovištem i divljači u njemu zabilježena je tendencija povećanja trofejne kvalitete odstrijeljene divljači. Odstrijeljen je jedan jelen u brončanoj medalji sa 180,87 CIC točkica. Kod divljači srna obična četiri su trofeja visoko vrijedna a jedan od njih ima 133,20 CIC točkica i u zlatnoj je, jedan u srebrnoj i jedan u brončanoj medalji. Kod divljih svinja jedne kljove ocijenjene su sa 104.10 CIC točkica.

Predsjednik društva Darko Pavleković predočio je Plan rada, Financijski plan za 2020. i Plan gospodarenja divljači za 2019. i 2020. godinu. Sve navedeno skupština je potvrdila.

(Tekst i fotografije: Barica Mihoković)