Održana 15. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak, 28. ožujka 2019. godine, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača ovog saziva.

Nakon aktualnog sata prišlo se radu prema predloženom dnevnom redu sjednice na kome se nalazilo dvadesetak točaka uglavnom vezanih uz godišnji obračun proračuna općine, izvješća o radu i financijske izvještaje općinskih proračunskih korisnika i institucija kojima je Općina Pitomača osnivač.

Općinski proračun prošle je godine ostvaren na strani prihoda i primitaka u iznosu od rekordnih 35,295 milijuna kuna, zbog dobrog ostvarenja planiranih proračunskih prihoda od poreza na dohodak, tekućih i kapitalnih pomoći sa razine države i EU te dodijeljenih sredstava za ublažavanje posljedica proglašenih elementarnih nepogoda.

Ostvareni prihodi utrošeni su na strani rashoda i izdataka u iznosu od 34,622 milijuna kuna sukladno planiranim proračunskim programima. Pred vijećnicima je bilo i nekoliko odluka vezanih uz provedene postupke javne i jednostavne nabave te program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača.

Nakon provedenog ponovljenog natječaja za ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ na koji nije bilo pristiglih ponuda, općinski su vijećnici za v.d ravnatelja centra ponovno imenovali dosadašnjeg vršitelja dužnosti Rajka Stilinovića.