Općina prijavila dva projekta za sufinanciranje Ministarstvu graditeljstva i MRRFEU

ljuljačka igralište

Općina je prijavila projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Sedlarica na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Temeljem objavljenog javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja pripremljen je te poslan projektni prijedlog Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Sedlarica za Općinu Pitomači ukupne vrijednosti 711.176,88 kn.

Cilj projekta je uređenje nerazvrstane ceste koja se nalazi u derutnom stanju. Glavne aktivnosti su provedba pripremnih radova, zemljanih radova, kolničke konstrukcije, odvodnje oborinskih voda parkirališta te dodatni radovi. Upravo navedenim aktivnostima želi se potaknuti i pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području općine Pitomače.

Drugi projekt Igrajmo se zajedno prijavljen je na Program održivog razvoja lokalne zajednice.

Temeljem objavljenog programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pripremljen je te poslan projektni prijedlog Igrajmo se zajedno za Općinu Pitomaču, u ukupnoj vrijednosti od 398.181,75 kn.

Cilj projekta Igrajmo se zajedno je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice na području općine Pitomače, odnosno izgradnja dječjeg igrališta u naselju Pitomača kojim će se omogućiti siguran prostor koji se nalazi daleko od prometnica. Neiskorišteni prostor je idealan za igru djece koja žele provoditi slobodno vrijeme na zraku.

Projektne prijedloge izradila je tvrtka Draft d.o.o.