Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima

Na temelju mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Javni rad – od mjere do karijere, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Pitomača objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača.

Općina Pitomača inicijator je javnih radova kao mjere čiji se program temelji na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijane posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni radi je revitalizacija javnih površina te ostali društveno korisni radovi.

Hrvatski zavod za zapošljalvnaje financirati će 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.368,75 kuna po osobi, kao i putne troškove u visini od 1,00 kuna/km ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja zaposlenika do adrese poslodavaca, za dane provedene u javnom radu.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskihm zavodom za zapošljavanje i Općinom Pitomača te prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

  • Trajanje programa: 6 mjeseci
  • Broj traženih radnika: 17 osoba
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati)
  • Opis poslova: poslovi revitalizacije javnih površina

Na Javni poziv mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to u dvije skupine.

Više o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u Javnom pozivu kojeg možete preuzeti ovdje:  Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva s naznakom „Za javni poziv – javni radovi. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podijeli...
Back to top
Skip to content