Javni poziv Županije za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi

prasići spavaju

Virovitičko-podravska županija, raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Virovitičko-podravskoj županiji koja imaju sjedište/prebivalište na području županije. Poljoprivredne površine i poljoprivredna proizvodnja za koju traže potporu na području mora biti na području županije.

Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se ostvariti za mjere:

  • potpore u biljnoj proizvodnji (kalcizacija kiselih tala, sustavi za navodnjavanje, sustavi za obranu od tuče, nabavka oprema za proizvodnju cvijeća, povrća, gljiva i jagoda u zaštićenom prostoru, nabavka opreme za berbu povrća, voća, cvijeća i jagoda, nabavka folija za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom, nabavka opreme za zaštitu i njegu bilja, nabavka za potrebe odvodnjavanja/isušivanja tla).
  • potpore u stočarstvu (građenje i rekonstrukcija kapaciteta za odlaganja stajskog gnoja, kupnja silosa, nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka, nabavka opreme za preradu i pakiranje mesa, nabavka materijala i opreme za ograđivanje prostora za uzgoj stoke na otvorenom, nabavka steonih junica).

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može pronaći na službenoj stranici Virovitičko-podravske županije, www.vpz.hr, odnosno pisano na adresu – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredi i europske fondove, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica.

Dokumentaciju za ovaj poziv možete preuzeti i ovdje:

  • javni poziv (preuzmi)
  • izjava o ne primanju sredstava za iste namjene (preuzmi)
  • obrazac zahtjeva za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (preuzmi)
  • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (preuzmi)
  • program potpora u poljoprivredi na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)

(www.vpz.hr)