Održan prvi dio završne konferencije Life+ projekta „Old Drava“

IMG 2382

U Centru za posjetitelje Nacionalnog parka Dunav-Drava u Barcsu, održana je završna konferencija projekta prekogranične suradnje na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 „LIFE – Old Drava“.

Projekt Old Drava, prijavljen je na javni poziv Programa LIFE+ u Mađarskoj 2013. godine i bio je prvi prekogranični mađarsko-hrvatski LIFE projekt. Glavni cilj bio je pridonijeti očuvanju i otpornosti poplavnih obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca. Revitalizacija je uključivala stabilizaciju dovoljne razine vode s vodnim građevinama za zadržavanje vode u rukavcu na Križnici, jer su se podizanjem razine vode osigurali povoljni uvjeti za šumska staništa, kao i ekološki uvjeti za druga vodena staništa.
Završnoj konferenciji su između ostalih nazočili: Szabolcs Zavoczky, direktor Nacionalnog parka Dunav-Drava, Bertalan Balczó, zamjenik državnog tajnika za zaštitu prirode Ministarstva poljoprivrede, Josip Hren, načelnik Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, László Szászfalvi, član Parlamenta Republike Mađarske, Norbert Bíró, predsjedavajući Vijeća županije Somogy, Željko Grgačić, načelnik Općine Pitomača, Emina Kovač, ravnateljica VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.
O projektu su govorili, Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kao i Tibor Parrag iz Nacionalnog parka Dunav-Drava.

Glavne projektne aktivnosti projekta vrijednog 834.006 eura, uz sufinanciranje EU od 75 posto bile su:
– izgradnja pregrade zbog podizanja razine vode u rukavcu „Stare Drave“ na Križnici,
– pošumljavanje autohtonim vrstama kako bi se očuvala biološka raznolikost šuma,
– istraživanje ribljih vrsta i vodenih staništa i njihovo praćenje tokom i nakon završetka projekta,
– uklanjanje starih ribičkih platformi i postavljanje novih,
– postavljanje poučnih staza, uređenje Natura 2000 Info točke za posjetitelje, izrada Studije o različitim praksama upravljanja, utjecaju projekta na lokalno stanovništvo i ciljane vrste i staništa na Križnici.

Ovaj projekt je primjer odlične suradnje hrvatske i mađarske strane, jer su projektiranja izvele hrvatske, a same radove, mađarske tvrtke. Partneri na projektu su bili: Nacionalni park Dunav-Drava, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ, Svjetski fond za zaštitu prirode, WWF, Zajednica ribolovnih udruga županije Šomođi, VIDRA Agencija za regionalni razvoj VPŽ. Projekt Old Drava sufinancirala je i Coca cola kao i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

[g-gallery gid=”6155″]