Partneri na projektu “Old Drava” obišli poučne staze na Križnici

Life Old Drava 18

U sklopu završne konferencije Life+ projekta „Old Drava“ projektni partneri iz Hrvatske i Mađarske biciklima su obišli postavljene i uređene poučne staze na Križnici uz Dravu.

Ovaj izlet organizirali su drugi dan nakon što su u Centru za posjetitelje Nacionalnog parka Dunav-Drava u Barcsu u sklopu održane završne konferencije projekta „Old Drava“. Riječ je o prekograničnoj suradnji na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000.

Glavne aktivnosti projekta vrijednog 834.006 eura, uz sufinanciranje EU od 75 posto, bile su izgradnja pregrade zbog podizanja razine vode u rukavcu Stare Drave na Križnici, pošumljavanje autohtonim vrstama kako bi se očuvala biološka raznolikost šuma, istraživanje ribljih vrsta i vodenih staništa i njihovo praćenje tokom i nakon završetka projekta, uklanjanje starih ribičkih platformi i postavljanje novih, postavljanje poučnih staza, uređenje info točke za posjetitelje Natura 2000, izrada studije o različitim praksama upravljanja, utjecaju projekta na lokalno stanovništvo i ciljane vrste i staništa na Križnici.

Ovaj projekt primjer je odlične suradnje Hrvatske i Mađarske, jer su projektiranja izvele hrvatske, a same radove, mađarske tvrtke.

Partneri na projektu su Nacionalni park Dunav-Drava, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ, Svjetski fond za zaštitu prirode, WWF, Zajednica ribolovnih udruga županije Šomođi i agencija za regionalni razvoj Vidra.

Projekt Old Drava sufinancirala je i Coca-Cola kao i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske.

(vpz.hr; fotografije: virovitica-nature.hr)

[g-gallery gid=”6223″]