Obavljen tehnički pregled – dionica i izgradnja vodoopskrbne visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica

Dana 12 lipnja 2019. godine u prostorijama tvrtke Vodakom d.o.o.,  obavljen je tehnički pregled dionice I izgradnje vodoopskrbne visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica s terenskim obilaskom i pregledom završenih radova. Projekt izgradnje je podijeljen na tri dionice izgradnje pa tako i same uporabe ove građevine. Prisjetimo se da je početkom 2019. godine ishođena uporabna dozvola za dionicu II, a sada se isto očekuje i za dionicu I. Dionicom I je obuhvaćena izgradnja dodatnih 4,70 km vodoopskrbnog cjevovoda. Nakon ishođenja uporabne dozvole svim vlasnicima objekata na projektnom području biti će omogućen priključak na javni vodoopskrbni sustav.
Vrijednost ovih radova je nešto malo veća od 1.100.000,00 HRK (bez PDVa), a sufinancirano je od strane Hrvatskih voda i Općine Pitomača.

Svi zainteresirani koji žele svoj objekt ili poljoprivredno zemljište priključiti na novi vodoopskrbni sustav mogu to učiniti podnošenjem zahtjeva na adresi Vinogradska 41, Pitomača ili putem slijedećeg obrasca .

Trenutno se izvode radovi na dionici broj III, a završetak istih te puštanje u porabu i ove cjeline je predviđen do kraja 2019. godine.

(izvor: www.vodakom.hr)