Održan tehnički pregled za izgrađenu građevinu namjenjenu gospodarenju otpadom – Reciklažno dvorište

U petak 14.06.2019 održan je tehnički pregled za izgrađenu građevinu namjenjenu gospodarenju otpadom – Reciklažno dvorište, na postoječoj građevnoj čestici k.č. 924/31 u k.o. Kladare ( Gospodarska zona Rakitka I). Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predlaženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Pitomača, odnosno da se izda Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba predmetnog Reciklažnog dvorišta.

Podijeli...
Back to top
Skip to content