Projekt sustav odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača uvršten u listu strateških projekata

Na sjednici Vladinog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, koja je održana 13.06.2019. godine, kojom je predsjedao potpredsjednik Vlade RH Tomislav Tolušić, “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pitomači” uvršten je na listu strateških projekata. Povjerenstvo će Vladi predložiti da ovaj projekt proglasi strateškim investicijskim projektom.

Projekt obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje duljine cca 65 km, 29 crpnih stanica i dogradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Procijenjena vrijednost investicije je 209.623.645,00 kn bez PDV-a (262.029.556,25 kn s PDV-om), a Projekt se planira financirati sredstvima fondova Europske unije (71,24% 149.341.788,45 kn) te ostatak nacionalnim sredstvima (28,76% 60.281.856,55 kn).

Go to Top