Zeleno srce Podravine: Jumbo plakatima pozivamo građane na odvajanje otpada

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u četvrtak, 20. lipnja 2019. godine na reklamnoj ploči između Starog Graca i Lozana postavljeni su jumbo plakati na temu obnovljivi izvori energije i kompostiranje, te prikupljanje otpada i pametna kupnja.

Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju otpadom i koliko nam je čist okoliš važan.

Navedena aktivnost je u sklopu provedbe projekta Zeleno srce Podravine, broj: KK.06.3.1.07.0091 koji se provodi kroz Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a sufinancira se sredstvima Europske unije kroz fond Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgpvornost Općine Pitomača

Podijeli...
Back to top
Skip to content