Dijalog Europske unije s mladima

eu zastava

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU- a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama 1 prioritetima od značenja za mlade s ciljem 8to većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Trenutno se provodi VIL. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth), u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima“.

U konzultacijski proces Dijaloga EU-as mladima uključuju se sva tijela državne uprave, institucije i organizacije, odnosno donositelji odluka, s ciljem rasprave o temama i izazovima s kojima se mladi danas svakodnevno susreću.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno Mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Navedeni upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i poveznici eupita.eu.

Slijedom navedenoga, ovim putem Vas pozivamo na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima te da u tu svrhu ovaj poziv za uključivanje Sto većeg broja mladih u vašoj općini, gradu i županiji proslijedite savjetima mladih kako bi pozvali što veći broj mladih da ispune anketni upitnik.

Dodatno molimo županije da proslijede poziv za uključivanje i ispunjavanje upitnika srednjim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama na području županije.
Također molimo sve općine, gradove i županije da informacije o Dijalogu EU-a s mladima i poziv na ispunjavanje navedenoga anketnog upitnika objave na svojim mrežnim stranicama na istaknutome mjestu.

Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na taj način zajednički kreiramo politike za mlade na Europskoj razini koje postaju obvezujuće na nacionalnim razinama u državama članicama.

Hrvatska je u proteklom ciklusu uključenosti mladih u proces Dijaloga EU-a sa mladima zauzela visoko 4. mjesto u Europskoj uniji po broju mladih koji su sudjelovali u Dijalogu. Želimo da u ovom ciklusu još povećamo participiranje i doprinos mladih u Hrvatskoj u kreiranju budućih politika i mjera za mlade te da Hrvatska bude medu zemljama koje su po uključenosti i stavovima mladih dale najveći doprinos.

Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji!