Ugovorena izrada multimedijalnog sadržaja za Centar za posjetitelje Križnica

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, u prostorijama Općine Pitomača, sklopljen je ugovor o izradi multimedijalnog sadržaja za „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“.

Ugovor vrijedan 1.688.000,00 kuna načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić potpisao je sa Sandrom Đukićem kao ovlaštenim predstavnikom zajednice gospodarskih subjekata CCN – images d.o.o., 3D2D Animatori d.o.o. i Ureda ovlaštene arhitektice Diane Špirić.

Sredstva za realizaciju osigurana su kroz projekt “Centar za posjetitelje Križnica – interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ broj ugovora: KK. 06.1.2.02.0018 sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i proračuna Republike Hrvataske. Nositelj projekta je Općina Pitomača, a partneri na projektu su Turistička zajednica općine Pitomača i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Unutar Centra za posjetitelje Križnica bit će postavljen interpretacijski sustav koji će putem prezentiranja multimedijalnih sadržaja informacijsko-edukacijskog karaktera posjetiteljima pružiti jedinstvenu projekciju zaštićenih prirodnih vrijednosti različitih cjelina baziranih na prirodnim vrijednostima, zaštićenim vrstama flore i faune Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav te će se sastojati od tri glavna segmenta i to video-projekcijskog dijela, interaktivne baze podataka i dijela koji služi za socijalnu interakciju.