Općine Pitomača i Špišić Bukovica prijavile projekt za mlade u ruralnim sredinama

timski rad

U partnerstvu s Općinom Pitomača prijavljen je projekt na “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu” raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je prijavljen na prioritetno područje P.4 Mladi u ruralnim sredinama.

Projekt “Mladi ruralci” čiji je nositelj udruga Čuvarice kulturne baštine Kladare spoj je modernih i tradicionalnih radionica te predavanja i panel rasprava kojima se želi doprinijeti stjecanju novih znanja i vještina te potaknuti mlade na aktivno uključivanje u zajednicu.

Partneri na projektu su kulturno-umjetnička udruga Graničar iz Okrugljače te Općina Pitomača i Općina Špišić Bukovica. Ukupna vrijednost projekta je 99.955,34 kuna, a vrijeme trajanja projekta predviđeno je na 9 mjeseci. Također, plan je kroz projekt zaposliti jednu mladu osobu.

Projektnu prijavu izradila je tvrtka Draft d.o.o.