Održana 18. sjednica Općinskog vijeća

18 sjednica vijeća

U četvrtak, 12. rujna 2019. pod predsjedanjem potpredsjednika Općinskog vijeća Dinka Begovića održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača.

Općinski su vijećnici nakon aktualnog sata prihvatili polugodišnje izvještaje o izvršenju općinskog proračuna i financijskih planova općinskih proračunskih korisnika, Dječjeg vrtića Potočnica, Knjižnice i čitaonice Pitomača, te Centra za kulturu Drago Britvić.

Također, prihvaćene su i predložene 1. Izmjene i dopune proračuna i financijskih planova istih, uz pripadajuće programe koji su predloženi za izmjene. To su program socijalne skrbi, program gradnje odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program utroška sredstava šumskog doprinosa, program javnih potreba u kulturi odnosno sportu. Ovim izmjenama i dopunama visina općinskog proračuna povećana je za 646.500,00 kuna i iznosi 40.378.500,00 kuna.

Nakon podnesenog izvješća o radu Općinskog načelnika za prvu polovinu ove godine, Općinski su vijećnici prihvatili Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu općine za razdoblje 2019.-2026. godine, kao i Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu, a razmotreno je i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije.

Za dva općinska projekta – Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Klisa, te Poučno-edukativna pješačka staza Banov Brod – donesene su odluke o davanju financijskog osiguranja. Izmijenjena je općinska odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, donesene odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača te razrješenju i imenovanju članova stručnog vijeća Centra za kulturu Drago Britvić.