Subvencioniranje osjemenjivanja krmača/nazimica

prasci

Načelnik Željko Grgačić donio je odluku o subvencioniranju troškova umjetnog osjemenjivanja krmača/nazimica na području općine Pitomača u 2019. godini. Svako domaćinstvo s prebivalištem na području općine Pitomača može ostvariti pravo na subvenciju uz uvjet da isto nema nepodmirenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Pitomača

Sa subvencioniranjem troškova umjetnog osjemenjivanja krmača/nazimica Općina Pitomača započinje s danom 1. rujna 2019. godine i to u visini od 80,00 kuna po obavljenom prvom pregledu, na temelju predočenja računa o izvršenom osjemenjivanju ispostavljenom od nadležne veterinarske stanice.

Više informacija o subvencioniranju troškova osjemenjivanja možete dobiti kod Maje Brođanac, voditeljice Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, na e-mail adresi [email protected] ili broju telefona 033/782-840.