Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača: Završna konferencija

Reciklažno dvorište konferencija 16

U prostorijama Općine Pitomača održana je završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača.”

Reciklažno dvorište se nalazi u Poduzetničkoj zoni Rakitka 1 u Kladarama te se prostire na površini od 3000 kvadratnih metara. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, zgrade za osoblje, vagu nosivosti 30 tona i 300 kilograma, nadstrešnicu s prešom i prostorom za balirani otpad, nabavu kontejnerske opreme reciklažnog dvorišta te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Radove je izvela tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, dok je stručni nadzor provela tvrtka 2T j.d.o.o. iz Pitomače.

U sklopu projekta provedene su promidžbene aktivnosti sa ciljem informiranja javnosti o projektu i njegovoj svrsi odnosno o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti zbrinjavanja i odvajanja otpada. Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada.

Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Pitomača biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

Ukupna vrijednost projekta je 4.162.377,59 kuna, od čega su bespovratna sredstva 3.489.043,95 kuna. Kao sufinanciranje vlastitog učešća korisnika dobivena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 492.570,91 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok vlastita sredstva Općine Pitomača iznose 180.762,73 kuna.

Projekt je odobren u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga: Građenje reciklažnih dvorišta. Nositelj projekta je Općina Pitomača koja je u suradnji s Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije prijavila i provela projekt.

logo op kk
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača.

[g-gallery gid=”9418″]