Obavijest o provođenju preventivne deratizacije

Obavještavamo građane da će se u sljedećih petnaest dana, od 24. listopada do 14. studenog 2019. na području općine Pitomača provoditi akcija preventivne deratizacije.

Akcija se provodi sukladno Operativnom planu izvođenja preventivne i obvezne deratizacije na području općine Pitomača za 2019. godinu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok.“

U provođenju preventivne i obvezne deratizacije koristit će se istovrsne meke za cijelo područje. Zatrovani mamci izlagat će se po pravilima struke na siguran način na skrovita i zaštićena mjesta na način da su dostupni štakorima, a zaštićeni od neciljanih vrsta.

U četvrtak, 24. listopada akcija se provodi u Kladarama i Pitomači, u ulicama Matije Gupca i A. G. Matoša, u petak, 25. listopada u ulicama Dobriše Cesarića, Đure Basaričeka i Vladimira Nazora.

Sljedeći tjedan, 28. listopada na redu su Ulica Braće Radića i Trg kralja Tomislava, u utorak, 29. listopada nastavlja se u ulicama Petra Preradovića i Augusta Šenoe, srijeda, 30. listopada, ulice Dragutina Domjanića, Petra Zrinskog, Frana Galovića, Livadska, J. J. Strossmayera i Janka Draškovića, četvrtak, 31. listopada, Ivana Mažuranića, Tina Ujevića i M. P. Miškine.

U ponedjeljak, 4. studenog akcija se provodi u Dravskoj, ulicama Petra Krešimira IV, Mate Lovraka, Ante Kovačića i Stjepana Sulimanca, u utorak, 5. studenog u ulicama Ljudevita Gaja i Vatroslava Lisinskog, srijeda, 6. studenog u Vinogradskoj i Ulici Antuna Mihanovića, četvrtak, 7. studenog u Starom Gracu, Starogradačkom Marofu, Šašnatom Polju, Đuretini i Križnici. U petak, 8. studenog u Otrovancu.

Ponedjeljak, 11. studenog u Sedlarici i Turnašici, utorak, 12. studenog u Velikoj i Maloj Čerešnjevici, srijeda, 13. studeni u Dinjevcu i Grabrovnici, a u četvrtak, 14. studenog akcija se provodi po kanalizacijama, otvorenim vodotokovima i kanalima, na javnim i zelenim površinama i deponijima.