Zeleno srce Podravine: Održana šesta radionica u OŠ Petra Preradovića

U četvrtak, 24. listopada 2019. godine održana je šesta radionica u sklopu projekta Zeleno srce Podravine. Radionica je održana u učionici Osnovne škole Petra Preradovića, Pitomača, a u radionici su sudjelovali učenici 2.a i 2.b razreda i njihove učiteljice Slavica Bartolić i Slavica Koren, uz prisustvo projektnog asistenta Tomislava Dvorskog.

Na samom početku radionice kratkim edukativnim uvodom što čemo raditi učenicima je zadan zadatak da od prikupljenih listova u prirodi izraditi plošnu sliku životinja , cvjetova i slićno. Učenici su listove prešali i raznim kombinacijama lišća po obliku i boji na papir lijepili svoje zamišljene oblike životinja, cvijetva, sunca i planeta zemlje. S učenicima se razgovaralo o idejama što sve se može izraditi od lišća i za što sve se može upotrijebiti. Učenici su naučili da se i prirodni materijali mogu iskoristiti i od njih izraditi ukrasi ili slike, a s time da ujedno i čuvaju svoj okoliš.

Korištena oprema i materijali nabavljeni su za potrebe provedbe projekta Zeleno srce Podravine, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU.

logo op kk

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača.

[g-gallery gid=”12093″]