Projekt Ministarstva gospodarstva: Uvođenje elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicoma eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.

Događanje je pružilo voditeljima projekta priliku da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovoim uvođenja u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator i 80 projektnih partnera te pojedinosti o projektu. Projekt traje 12 mjeseci, vrijednosti je 1 milijun eura (7,46 milijuna kuna) i obuhvaća četiri glavne projektne aktivnosti te predstavlja najveći CEF Telekom partnerski konzorcij.

Šezdesetpet projektnih partnera registrirano je na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.

Pedesetčetiri projektna partnera izvršila su prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s europskom normom te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika, 30 radionica, a educirano je otprilike 1000 subjekata.

Također, na predstavljanju su sudionike podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun.

Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019. u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

(gospodarstvo.gov.hr)

Podijeli...
Back to top
Skip to content