Ugovorena usluga održavanja cesta u zimskim uvjetima na području općine

Načelnik Željko Grgačić potpisao je okvirni sporazum o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača.

Sporazum je sklopljen s gospodarskim subjektima Zlatko, obrt za usluge građevinskom mehanizacijom, vlasnika Zlatka Jakupca iz Pitomače, Kograd, obrt za graditeljstvo, transport i usluge, vlasnika Ivana Kostelca iz Kladara i Dent d.o.o. sa sjedištem u Pitomači.

Isti će obavljati uslugu zimskog čišćenja i posipavanja mješavinom šljunka i soli nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području općine Pitomača u zimskoj sezoni 2019./2020.