Zeleno srce Podravine : Postavljeni i zadnji Jumbo plakati

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u petak 21. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči Općine Pitomača između Starog Graca i Lozana postavljeni su posljednji Jumbo plakati na temu kako razvrstavati otpada u za to namijenjene spremnike. Sveukupno je postavljeno šest Jumbo plakata kako je i predviđeno u aktivnosti Plakati.

Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju otpadom i koliko nam je čist okoliš važan.

Jumbo plakati nabavljeni su za potrebe projekta Zeleno srce Podravine i sufinancirani su iz Europskog Kohezijskog fonda, u iznosu od 85%.

Navedena aktivnost je u sklopu provedbe projekta „ZELENO SRCE PODRAVINE“ broj: KK.06.3.1.07.0091 koji se provodi kroz Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a sufinancira se sredstvima Europske unije kroz fond Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača

logo op kk

[g-gallery gid=”11988″]