Zeleno srce Podravine: Postavljeni zadnji Citylight plakati

20191114 131419

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u četvrtak 14. studenog 2019. godine na podrućju Općine Pitomača  izvršeno je postavljanje Citylight plakata, ukupno 4 plakata. Sveukupno na podrućju općine Pitomača i Općine Špišić Bukovica postavljeno je svih 20 Citylight plakata kako je i predviđeno u aktivnosti Plakati.

Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju otpadom i koliko nam je čist okoliš važan.

Citylight plakati nabavljeni su za potrebe projekta Zeleno srce Podravine i sufinancirani su iz Europskog Kohezijskog fonda, u iznosu od 85%.

Navedena aktivnost je u sklopu provedbe projekta „ZELENO SRCE PODRAVINE“ broj: KK.06.3.1.07.0091 koji se provodi kroz Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a sufinancira se sredstvima Europske unije kroz fond Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Pitomača

logo op kk

[g-gallery gid=”11944″]