Donesena odluka o financiranju projekta Aglomeracija Pitomača

Tvrtka Vodakom d.o.o. za kraj poslovne godine zaprimila je odličnu i hvalevrijednu vijest iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Radi se o odluci o financiranju projekta Aglomeracija Pitomača, odnosno izgradnji sustava odvodnje na području općine kao i dogradnji pročistača otpadnih voda. Odluka, potpisana od ministra Tomislava Ćorića, donesena je na iznos procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova od 209.623.645,00 kuna , a sufinancirat će se iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 71,09 posto. Ostatak postotka sufinanciranja snosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode te Općina Pitomača.

Navedeni projekt sastoji se od:

  • aglomeracije Pitomača kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i Otrovanec,
  • aglomeracije Stari Gradac kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Stari Gradac,
  • rekonstrukcije i dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pitomači kojim je obuhvaćena dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

Sve navedeno podrazumijeva izgradnju 55.079 metara gravitacijske i 14.149 metara tlačne kanalizacije, izgradnju 29 crpnih stanica, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg uređaja za pročišćivanje otpadnih voda na biološko pročišćavanje otpadnih voda s dovodnim kolektorom.

Ovaj projekt potvrda je odlične suradnje Općine Pitomača i tvrtke Virkom d.o.o.

aglomeracija pitomača zona zahvata