Održana 20. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 18. prosinca 2019. pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikarda Bakana, održana je 20. sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu, posljednja u ovoj kalendarskoj godini.

Na dnevnom redu sjednice nalazilo se 30-tak točaka, od kojih su najznačajnije bile vezane uz donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu te programa i odluka vezanih uz isti.

Proračun je prema prijedlogu smanjen za 1,590 milijuna kuna (na 38.788.500,00 kuna) prvenstveno zbog (ne)ostvarenja određenih proračunskih stavki (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, projekti financirani iz LAG-a VIP), kao i odluke da određeni ugovoreni projekti u realizaciju krenu iduće godine (Petrov vrt, Društveni i vatrogasni dom Starogradački Marof, Poučno-edukativna pješačka staza Banov Brod).

Općinski vijećnici su nakon prihvaćanja predloženih II. izmjena i dopuna financijskih planova općinskih proračunskih korisnika, prihvatili i predloženi prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu (43,551 milijuna kuna) sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, pripadajućim programima i odlukama. Istim se planira osim prihoda od poreza, imovine, upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, gotovo 20 milijuna kuna osigurati za tekuće i kapitalne pomoći temeljem već sklopljenih ugovora za općinske projekte (Centar za posjetitelje Križnica, Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Klisa, Zeleno srce Podravine, Vrijedne ruke pomoći) odnosno iz budućih javnih poziva i natječaja EU i nadležnih ministarstava. Isti su na rashodovnoj strani predviđeni za trošenje za programe organizacije i provođenja zaštite i spašavanja, poticanja razvoja gospodarstva, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, školstvo, zdravstvo, sport, socijalne pomoći i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić).

Na kraju sjednice prihvaćeni su i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika za isto razdoblje, godišnji plan davanja koncesija na području općine Pitomača za 2020. te imenovani članovi Povjerenstva za etiku.

[g-gallery gid=”11428″]