Zeleno srce Podravine : Četvrta podjela promotivnih materijala Općina Špišić Bukovica

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u petak  06. prosinca 2019. godine na podrućju Općine Špišić Bukovica podijeljeni su promotivni materijali letci i brošure koje je Flora Vtc d.o.o. podijelila zajedno s računima za odvoz komunalnog otpada.

Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju otpadom i koliko nam je čist okoliš važan.

Navedena aktivnost je u sklopu provedbe projekta „ZELENO SRCE PODRAVINE“ broj: KK.06.3.1.07.0091 koji se provodi kroz Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a sufinancira se sredstvima iz Kohezijskog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Sadržaj objave isključiva je odgpvornost Općine Pitomača

logo op kk