OBAVIJEST – javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

URBANISTIČKI SLIKA

Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača OVDJE.