Priopćenje za javnost a vezano uz neisplatu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2019. godini

Poštovani !

S obzirom na razne natpise u medijima i na društvenim mrežama, a radi neisplate sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2019. godini, ovim putem dajemo sljedeće priopćenje.

Dana 18. prosinca 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodijeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2019. godini u Republici Hrvatskoj.

Povjerenstvo Općine Pitomača za procjenu šteta od elementarnih nepogoda zaprimilo je tijekom 2019. godine, za šest elementeranih nepogoda, oko 2.500 zahtjeva te je iste obradilo u zakonskom roku i proslijedilo Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda na daljnje postupanje. Dana 24. listopada 2019. godine, Državno  povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda provelo je izvid, a odnosio se na utvrđivanje zakonitosti prilikom proglašavanja prirodnih nepogoda i obrade zahtjeva u Registru šteta, pri čemu  Državno povjerenstvo nije imalo zamjerki na rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta, niti na rad stručnih službi Općine Pitomača.

Sukladno gore navedenoj Odluci Vlade RH,  a na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/2019), sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda NE DODJELJUJE se za: štete na imovini koja je osigurana, štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama, štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine (članak 20. stavak 4. Zakona).

Naime, tijekom 2019. godine bilo je proglašeno šest elementarnih nepogoda, ali niti jedna elementerna nepogoda nije potvrđena s postotkom oštećenja imovine veće od 60% te samim time nisu ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, iako je ukupni postotak svih šteta bio veći od 60%.

Razumijemo nezadovoljstvo poljoprivrednika koje je uzrokovano primjenom gore navedenih zakonskih propisa ali još jednom napominjemo da nije bilo propusta u radu Općinskog povjerenstva za procjenu šteta, niti stručnih službi Općine Pitomača.

S poštovanjem.

Općina Pitomača