Obavijest o promjeni termina odvoza otpada na blagdan Sveta tri kralja

wheelie bin 2270582 1280

Promjena odvoza kom.otpada.6.1.2020