Mreža kreativnih zajednica Podravine

Međunarodne radionice u Podravini pokrenute su s idejom korištenja bogate materijalne i nematerijalne baštine u svrhu stvaranja mreže manjih kreativnih zajednica i relevantnih lokalnih aktera koja će se temeljiti na njihovom kreativnom potencijalu, tradiciji i vrijednosti kulturne baštine kao resursa za poticanje društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja.

Ove ruralne zajednice u Podravini trenutno su nepovezane te postoji snažna potreba da se zajednički radi na njihovom okupljanju koristeći kulturu i kreativnost kao pokretače inovacija. Glavni pokretač ovog projekta su organizacije European Heritage Volunteers i Culture Hub Croatia, a glavni lokalni partner inicijative je Interpretacijski centar Petar Preradović.

Cilj centra je promovirati i sačuvati ne samo djelo hrvatskog pjesnika, već i kulturno nasljeđe regije u širem smislu te otvoriti područje za nove interdisciplinarne inicijative. Uloga međunarodnih volontera će biti ponajprije istraživanje potencijala Pitomače i Podravine te mapiranje mogućnosti / točki interesa / članova zajednice koje treba uključiti u mrežu, usredotočujući se na povijesne aspekte (materijalnu kulturnu baštinu), ali i na tradicije, običaje, umjetnost i obrt te suvremene kreativne lokalne aktere.

Također, volonteri će izraditi prijedloge za zbližavanje ovih zajednica, te raditi na potencijalnoj organizacijskoj strukturi, programu, strategijama razvoja i korištenja kulturne baštine i kreativnosti kao glavnih alata za bolju integraciju i buduću suradnju.

Glavni cilj radionice je poboljšati veze između različitih kreativnih aktera u Podravini, podići svijest o lokalnim zajednicama i iskoristiti njihove sinergije za promicanje i valoriziranje kulturne baštine, istodobno potičući razvoj kulturnog turizma. Očekuje se da će ovaj projekt i nova kulturna i turistička ponuda razvijena u njegovom okviru imati snažan utjecaj na lokalnu zajednicu, te dugoročno doprinijeti ekonomskom razvoju regije i osnaživanju mladih kreativaca i civilnog sektora.

Projekt će se održati od 20. do 30. kolovoza 2020. godine, u organizaciji Culture Hub Croatia i Interpretacijskog centra Petar Preradović u partnerstvu s European Heritage Volunteers.

Više informacija o Culture Hubu Croatia možete saznati na njihovom mrežnim stranicama, a o European Heritage Volunteers na njihovom webu.