Produženje valjanosti kartica za kupovinu sredstava za zaštitu bilja

Važna informacija za sve poljoprivredne proizvođače koji moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Radi posebnih okolnosti koji su trenutno u RH, U četvrtak, 19. ožujka.2020. je u Narodnim novinama objavljena ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (NN 32/2020) koja glasi ;

Članak 1.

U Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14. i 115/18.) u članku 26. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva