Upute za prijevoznike

cesta magistrala kamion

Vezano na odluku Stožera civilne zaštite RH da će biti dozvoljen promet roba bez stavljanja vozača u striktnu 14 dnevnu samoizolaciju, ali s kontrolom njihovog kretanja odnosno stavljanja u samoizolaciju do sljedeće vožnje.

Kontrolirano kretanje i boravak može se osigurati kod poslodavca ili u županijskim stožerima koje će organizirati Krizni stožer. Kabina kamiona smatra se mjestom samoizolacije. Potrebno je organizirati i hranu te sanitarni čvor.

Od sada se ne šalju nikakve najave (niti dolaska vozila na granicu RH niti najave za koliko osoba treba osigurat karantenu) na email [email protected].

Poslodavci (prema još uvijek neslužbenim informacijama) samo moraju najaviti telefonski na 112 dolazak, odlazak iz karantene i daljnji smjer kretanja. Podatke o postojećim rješenjima o samoizolaciji i dalje šaljite na e-mail [email protected].

Vozači s rješenjem o samoizolaciji mogu nastaviti s radom.

Na temelju posljednjih uputa Stožera civilne zaštite RH u pogledu prijevoznika, svi vozači koji su na temelju prethodnih uputa dobili rješenje o samoizolaciji mogu odmah krenuti na put. Sa sobom obavezno moraju imati rješenje o samoizolaciji koje će im se prilikom prelaska granice poništiti.

Vozači koji nastavljaju s radom moraju se pridržavati uputa koje su trenutno na snazi – Uputa o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila od 15. ožujka i dopuna Upute za karantene za vozače teretnih vozila od 16. ožujka. Naglašavamo da ako se prema posljednjim uputama takvi vozači vrate na rad i odrađivanje vožnji, poslije se neće moći vratiti u samoizolaciju na temelju prethodnoga rješenja.

U slučaju da postoje vozači koje ne žele izaći iz samoizolacije na temelju izdanoga rješenja, takvi mogu ostati u samoizolaciji.

Molimo da najnovije informacije pratite na mrežnim stranicama HGK, na poveznici https://www.hgk.hr/korona.

U pretećim dokumentima nalazi se popis karantena za vozače po županijama.

Hrvatska gospodarska komora