Obavijest Općine Pitomača o prijavi šteta od prirodne nepogode – MRAZ

mraz cover 6 880x495 1

Na zahtjev načelnika općine Željka Grgačića, župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza za područje općine Pitomača (na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije).

Prirodna nepogoda je uzrokovana izrazito niskim temperaturama koje su u periodu od 23. ožujka do 15. travnja 2020. godine pogodile područje općine Pitomača, a kojom su na navedenom prostoru uzrokovane velike materijalne štete na voćarskim kulturama.

Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Za prijavu šteta od prirodne nepogode“, na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača , ili elektronskim putem na elektronsku poštu: [email protected]  s naznakom: “Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ zaključno sa 29. travnja 2020. godine na propisanom obrascu PN.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

1 . Obrazac PN (na kojem mora biti podatak o oštećenoj kulturi, površini te kulture i broju stabala) – možete preuzete ovdje

2. Presliku osobne iskaznice

3. Podatak o OIB-u

4. Kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2020. godinu, (ili za 2019. godinu ako zahtjev za potporu za 2020. nije podnesen)

5. Kopiju bankovnog  računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni bankovni račun

6. Izjavu – možete preuzete ovdje

7. Privolu – možete preuzete ovdje

Zbog epidemije COVID-19 prijave se neće zaprimati osobno u Općini Pitomača, ali se obrasci mogu preuzeti na ulazu u Općinu Pitomača.