Obavijest o odvozu glomaznog otpada s područja općine Pitomača

Flora-vtc obavještava građane da će odvoz glomaznog otpada s područja općine vršiti prema sljedećem rasporedu.

Glomazni otpad kao posebna kategorija otpada izdvojena iz komunalnog otpada predstavlja otpad koji se ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad.

Ako je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja svi plaćamo.

U glomazni otpad ne spada električni i elektronički otpad, građevinski materijal, automobilske gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.

Sve informacije o odvozu glomaznog otpada mogu se dobiti pozivom na broj 0800-444-110.

odvoz otpada 25.5 2.6