Čitaonica pitomačke knjižnice ponovo započinje s radom

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo čitaonica počinje s radom od ponedjeljaka, 15. lipnja 2020. i radit će svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Prilikom posjeta knjižnici za korisnike su izdane sljedeće upute:

  • korisnici čitaonice obvezni su pri ulazu u knjižnicu dezinficirati ruke, tokom boravka u čitaonici nositi zaštitnu masku,
  • u čitaonici u isto vrijeme mogu boraviti dva korisnika uz fizičku distancu,
  • boravak pojedinog korisnika u čitaonici može trajati najviše dva sata,
  • nakon što u čitaonicu uđe dozvoljen broj korisnika daljnji ulasci mogući su tek kada netko od korisnika izađe,
  • vlastiti materijali koje korisnik unosi u čitaonicu moraju biti omotani u plastični omot i dezinficirani na ulasku i knjižnicu,
  • omogućeno je korištenje dnevnog tiska,
  • bilježit će se vrijeme ulaska korisnica u čitaonicu te kontakt podaci korisnika.

Molimo sve korisnike da se drže uputa te zahvaljujemo na razumijevanju.

Korisnicima knjižnice također je omogućen ulazak u knjižnicu uz obveznu dezinfekciju ruku, te držanje fizičkog razmaka i ostalih dosadašnjih uputa.