Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

svečana sjednica 2020 6

U srijedu, 8. srpnja, u dvorani Doma kulture „Drago Britvić“ u Pitomači, pod predsjedanjem Rikarda Bakana, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača.

Općinski vijećnici su nakon aktualnog sata donijeli odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. za godinu dana, usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu te odluku o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača.

Općinskom načelniku dane su suglasnosti za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u nekoliko provedenih postupaka javne nabave. To su radovi na izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu, nabava komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom, radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača, usluga održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača, izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica. Također, dobivena je suglasnost o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“, odnosno „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“.

Općinski su vijećnici dali suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici”, kao i dva projekta Dječjeg vrtića Potočnica – izgradnja fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića Potočnica, informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

Na kraju sjednice usvojen je novi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, kojim su značajnije povećane površine u odnosu na do sada važeći te je utvrđen prijedlog kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici.