Subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća

bobičasto voće

Općina Pitomača objavljuje Natječaj za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća. Bespovratna novčana sredstva dodjeljivat će se za nabavu certificiranih sadnica jagoda, malina kupina, aronija, ribizla, borovnica, goji bobica i drugog bobičastog voća.

Natječaju mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i obavljanjem poljoprivredne djelatnosti na području općine, bez dugovanja prema Općinskom proračunu, kod kojih je u razdoblju od 01.10.2019. do 30.09.2020. godine posađeno najmanje 1.000 sadnica jagoda ili 200 sadnica ostalog bobičastog voća.

Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća može se podići osobno u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije ili preuzeti ovdje.

Uz zahtjev za subvencioniranje podnosi se:

  • preslika računa o nabavi sadnica bobičastog voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač, kao i dokaz o plaćanju istog,
  • posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
  • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
  • preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
  • preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije, te
  • ispunjen obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka, možete ga preuzeti ovdje.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2020. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća“, na adresu:
Općina Pitomača
Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije
Ljudevita Gaja 26/1
33405 Pitomača

Više informacija možete dobiti u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije osobno, na brojevima telefona 033/782-840 i 033/782-236 ili na adresi e-pošte [email protected].