Zasjedanje 26. sjednice Općinskog vijeća

općinska vijećnica

Općinsko vijeće Općine Pitomača, u srijedu, 9. rujna, sastalo se po 26. puta u ovom sazivu, a zbog aktualne epidemiološke situacije, sjednica je održana u dvorani Društvenog doma u Pitomači.

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, nakon aktualnog sata, prisutni su vijećnici redom usvojili točke vezane uz polugodišnje izvještaje o izvršenju Proračuna Općine Pitomača (40% ostvarenje planiranog), kao i financijske planove općinskih proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Potočnica, Knjižnice i čitaonice Pitomača te Centra za kulturu Drago Britvić.

Prihvaćene su i predložene I. Izmjene i dopune proračuna općine (smanjenje za 362.000,00 kuna, sa 43,551 na 43,189 milijuna kuna) i financijskih planova proračunskih korisnika, prvenstveno zbog uključivanja u isti prenesenog salda prethodne godine, što je omogućilo korekciju određenih pozicija rashoda, a zatim su u skladu s prihvaćenim proračunom korekcije izglasane i za obvezne općinske programe koji su doživjeli promjene. To su socijalna skrb, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javne potrebe u kulturi.

Razmotreno je izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. tekuće godine, donesena je Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, a donesena je i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine.