Država dodjeljuje 400 stipendija za posebne skupine studenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisalo je Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021. (u daljnjem tekstu: državne stipendije) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj – sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu.

Državne stipendije dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) u sljedećim kategorijama:
Kategorija 1 – redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja navedena ispod s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe – 270 stipendija;
Kategorija 2 – redovitim studentima osobama s invaliditetom – 70 stipendija;
Kategorija 3 – redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom – 10 stipendija;
Kategorija 4 – redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja – 10 stipendija;
Kategorija 5 – redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – darovitim mladim umjetnicima – 10 stipendija;
Kategorija 6 – redovitim studentima bez obaju roditelja – 10 stipendija;
Kategorija 7 – redovitim studentima roditeljima – 20 stipendija.

Studijski programi za deficitarna zanimanja:
Medicina
Farmacija
Računarstvo
Elektrotehnika
Strojarstvo
Matematika
Matematika – nastavnički
Fizika
Fizika – nastavnički
Rehabilitacija
Logopedija
Anglistika
Anglistika – nastavnički
.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
da su hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela) ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti; da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj; za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: http://posebne.stipendije.eu/.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se do utorka 3. studenoga 2020. godine u 12.00 sati. Za uspješan završetak prijave potrebno je izvršiti autorizaciju AAI@EduHr računom, poveznicom na kraju obrasca. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum izvršene autorizacije prijave putem AAI@EduHrračuna.

Izvor: MZO