Općini odobren projekt sanacije Klise

općina zgrada 3

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Klisa“, koji je Općina Pitomača prijavila na poziv za sanacijom zatvorenih odlagališta neopasnog otpada.

Provedbom projekta sanirat će se i zatvoriti odlagalište Klisa te uskladiti proces gospodarenja otpadom na području općine s važećom zakonskom regulativom.

Projekt uključuje izvedbu temeljnog brtvenog sustava sa sustavom prikupljanja procjednih voda, iskop i premještanje cjelokupnog otpada na uređenu plohu, prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, formiranje zelenog pojasa i krajobrazno uređenje, izgradnju ograde.

Nakon sanacije i konačnog zatvaranja, odlagalište će postati zelena površina. Sanacijom Klise osigurat će se sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.