U naselju Otrovanec kreću prvi radovi u okviru projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“

Vodakom Pitomača obavještava kako se idući tjedan kreće s radovima u okviru projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“ odnosno izgradnjom kanalizacijske mreže u naseljima Pitomača, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica, Stari Gradac i Otrovanec.

Kroz projekt su osigurani priključci na vodoopskrbu i odvodnju, a prvi radovi kreću u naselju Otrovanec u kojemu će se tijekom narednog tjedna, u periodu od 16.11. do 20.11.2020. godine, terenski obići područje te odrediti mjesta za priključak. Pri tome, nositelji projekta i izvođači radova očekuju i suradnju s mještanima na obostrano zadovoljstvo.

Za krajnjeg korisnika, direktni trošak izvedbe priključka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu ide na teret navedenog projekta te su korisnici samim time oslobođeni bilo kakvih troškova iskopa, kao i materijala za priključak.

Priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacije) će biti izveden do regulacione linije (međe) odnosno biti će smješten na javnoj površini ispred svakog objekta, na koji će se korisnici priključiti po završenim radovima i ishođenju uporabne dozvole.

Priključak na sustav vodoopskrbe biti će izveden unutar katastarske čestice na kojoj se nalazi objekt odnosno odmah iza regulacione linije (međe). Za priključak objekta  na vodoopskrbnu mrežu predviđen je sav materijal (cijevi, ventil, vodomjerno okno, vodomjer i spojnice)  te već navedeni radovi iskopa.

Sukladno svemu navedenom, iz Vodakoma mole mještane Otrovanca da im podnesu zahtjev za priključak na sustav odvodnje i vodoopskrbe,  kako bi ih mogli evidentirati  te nakon toga dati nalog izvođaču za izvođenje radova.